Login
Đăng nhập ẩn

Xếp hình thú

02/02/09 10:30

Các con thú đồ chơi bằng sáp đang bị thiếu mất một số mảnh hép. Tuy vậy để ghép chúng lại cho đúng thì bạn phải tìm đúng mảnh ghé còn thiếu đấy nhé!...

Dùng phím → , ← để chọn mảnh ghép thích hợp phía trên. Phím Space để ghép mảnh ghép đó xuống hình phía dưới.
Bấm vào đây để chơi trò chơi này


Viết nhận xét()

sao ko choi dc nhi hjc

28/07/11 11:03 AM

Khó nhai phết.

07/11/09 03:52 PM

hic, khoai phết

21/09/09 08:41 AM

Các bài khác

Chat với Bạn bè

waiting...